Liečivá Tantra

30. marca 2016

Vaginálne mapovanie

 Čo je to vaginálne mapovanie ? Vaginálne mapovanie je metóda, ktorá slúži predovšetkým k uvoľneniu panvového dna, scitlivenie v  intímnej oblasti a súčasne k prehĺbeniu cítenia […]